「Háng-ngṳ̄」調整以後𣍐蜀樣其地方

無編輯摘要
無編輯摘要
無編輯摘要
|iso3 = cmn
|SIL = CHN
̩̩|map= [[File:Mandarin and Jin in China.png|200px]]<br />Kék Háng-ngṳ̄ (Guók-ngṳ̄) có̤ mū-ngṳ̄ gì dê-huŏng, ciō-iéu diŏh Dṳ̆ng-guók [[dṳ̆ng-nguòng]], [[dĕ̤ng-báe̤k]] gâe̤ng să̤-nàng.
}}
'''Guók-ngṳ̄''' (國語), iâ hô̤ lō̤ '''Pū-tŭng-uâ''' (普通話), '''Biĕu-cūng huà-ngṳ̄''' (標準華語), sê [[Dṳ̆ng-huà Ìng-mìng Gê̤ṳng-huò-guók]], [[Dṳ̆ng-huà Mìng-guók]] ([[Dài-uăng]]) gâe̤ng [[Sĭng-gă-pŏ̤]] gì [[guăng-huŏng ngṳ̄-ngiòng]]. Guók-ngṳ̄ gì huák-ĭng sê ī [[Báe̤k-gĭng]] huŏng-ngiòng ùi biĕu-cūng, [[sṳ̀-ngṳ̄]] ī báe̤k-huŏng huŏng-ngiòng bàng-siòng sāi gì sṳ̀ có̤ gĭ-chū, [[ngṳ̄-huák]] áng-ciéu hiêng-dâi [[Háng-ngṳ̄]] băh-uâ-ùng gì ùng-huák giĕ-cáik.
7

次編輯