「Ĭng-ngṳ̄」調整以後𣍐蜀樣其地方

無編輯摘要
~無編輯摘要
無編輯摘要
{{twinLAT|英語}}
{{Infobox ngṳ̄-ngiòng
 
|name=Ĭng-ngṳ̄
[[File:Anglospeak(800px).png|thumb|300px|Ĭng-ngṳ̄ diŏh sié-gái siông|right]]
|nativename={{lang|en|English}}
|familycolor=yellow
|pronunciation={{IPA|[ˈɪŋɡlɪʃ]}}
|states=[[Ó̤-ciŭ]], [[Gă-nā-dâi]], [[Ái-ī-làng]], [[Sĭng-să̤-làng]], [[Ĭng-guók]], [[Mī-guók]], [[Nàng-hĭ]], [[Hĭ-lĭ-pĭng]], [[Sĭng-gă-pŏ̤]] dēng dēng 100 gūi ciáh guók-gă gâe̤ng dê-kṳ̆
|region=ciō-iéu diŏh [[Să̤ Ĕu]], [[Báe̤k Ĕu]], [[Báe̤k-mī-ciŭ]], [[Dâi-iòng-ciŭ]] gâe̤ng [[Să̤ Éng-dô gùng-dō̤]] buô-hông dê-kṳ̆
|speakers=3 é 3514 uàng 8868 nè̤ng
|rank=
|script=[[Lá-dĭng cê-mū]]
|fam1=Indo-European
|fam2=Germanic
|fam3=West Germanic
|fam4=North Sea Germanic
|fam5=Anglo–Frisian
|fam6=[[Gū Ĭng-ngṳ̄]]
|nation=73 ciáh guók-gă gâe̤ng dê-kṳ̆; Ĕu-mèng, Lièng-hăk-guók gâe̤ng cĭng sâ̤ gì guók-cié cŭ-cék
|agency=
|iso1=en|iso2=eng|iso3=eng|sil=ENG
|map=[[File:Anglospeak(800px).png|thumb|300px|200px]]<br>gōng Ĭng-ngṳ̄ diŏh sié-gái siông|right]]kṳ̆
}}
'''Ĭng-ngṳ̄''' (英語, ''English'') kī-nguòng găh [[Ĭng-guók]], hiêng-káik-sì ô 1 piĕ [[guók-gă]] gâe̤ng dê-kṳ̆ sāi Ĭng-ngṳ̄ có̤ [[guăng-huŏng ngṳ̄-ngiòng]], gó ô iā sâ̤ guók-gă ciong Ĭng-ngṳ̄ diâng có̤ [[dâ̤-nê ngṳ̄-ngiòng]].