「Mìng-nàng-ngṳ̄」調整以後𣍐蜀樣其地方

無編輯摘要
{{twinLAT|閩南語}}
{{Infobox ngṳ̄-ngiòng
 
|name= Mìng-nàng-ngṳ̄
|nativename= Bân-lâm-gú/閩南語
|familycolor= Sino-Tibetan
|states= [[Dṳ̆ng-guók]], [[Dài-uăng]], [[Hiŏng-gē̤ng]], [[Mā-lài-să̤-ā]], [[Sĭng-gă-pŏ̤]]...
|region= [[Dṳ̆ng-guók]] [[Hók-gióng]] nàng-buô, [[Guōng-dĕ̤ng]] dĕ̤ng-buô, [[Ciék-gŏng]] nàng-buô gâe̤ng [[Dài-uăng]]
|speakers= 4900 uâng
|script=[[Háng-cê]]<br />[[Băh-uâ-cê]]
|fam1= Háng-cáung-ngṳ̄-hiê
|fam2= Háng-ngṳ̄-cŭk
|fam3= Mìng-ngṳ̄-ciĕ
|nation= mò̤
|agency= mò̤
|iso1= zh
|iso2b= chi
|iso2t= zho
|SIL=
|iso3= nan
|map=[[File:Banlamgu.svg|200px]]<br>Mìng-nàng-ngṳ̄ sāi gì dê-huŏng
}}
'''Mìng-nàng-ngṳ̄''' (閩南語, Bân-lâm-gú) iâ hô̤ lā̤ '''Mìng-nàng-uâ'''(閩南話) hĕ̤k-ciā '''Â-nàng-uâ'''(下南話), sê [[Háng-ngṳ̄-cŭk]] [[Mìng-ngṳ̄-ciĕ]] â-dā̤ gì siŏh cṳ̄ng ngṳ̄-niòng. Ciā ngṳ̄-niòng iâ sê sāi-ê̤ṳng ìng-só có̤i sâ̤, īng-hiōng-lĭk có̤i duâi gì Mìng-ngṳ̄-ciĕ gì ngṳ̄-niòng. Mìng-nàng-ngṳ̄ huák-nguòng-dê sê [[Ciŏng-ciŭ]] gâe̤ng [[Ciŏng-ciŭ]], dáng-sê ĭng-ôi [[Â-muòng]] gì [[céng-dê]] [[gĭng-cá̤]] dê-ôi, Â-muòng-kiŏng ék-buăng ké̤ṳk nè̤ng nêng-ùi sê biĕu-cūng.