「Háng-ngṳ̄」調整以後𣍐蜀樣其地方

無編輯摘要
~ (wikidata interwiki)
無編輯摘要
{{Infobox ngṳ̄-ngiòng
|name = Háng-ngṳ̄
|nativename = 漢語/汉语/普通话/國語/華語
|states = [[Dṳ̆ng-guók]], [[Dài-uăng]], [[Mā-lài-să̤-ā]], [[Sĭng-gă-pŏ̤]]
|region = '''mū-ngṳ̄:''' Dṳ̆ng-guók gì [[dṳ̆ng-nguòng]], [[dĕ̤ng-báe̤k]] gâe̤ng să̤-nàng<br />'''tŭng-ê̤ṳng:''' Dṳ̆ng-guók, Dài-uăng
|speakers = 9600 uâng
|familycolor = Sino-Tibetan
|fam1 = Háng-cáung-ngṳ̄-hiê
|fam2 = Háng-ngṳ̄-cŭk
|fam3 =guăng-uâ
|nation = [[Dṳ̆ng-guók]], [[Dài-uăng]], [[Mā-lài-să̤-ā]], [[Sĭng-gă-pŏ̤]]
|agency = [[Dṳ̆ng-guók]] [[Dṳ̆ng-huà Ìng-mìng Gê̤ṳng-huò-guók gáu-ṳ̆k-buô|gáu-ṳ̆k-buô]] [[guók-gă ngṳ̄-ngiòng ùng-cê gĕ̤ng-cáuk ūi-nguòng-huôi]]<br />[[Dài-uăng]] [[Dṳ̆ng-huà Mìng-guók gáu-ṳ̆k-buô|gáu-ṳ̆k-buô]] [[Gáu-ṳ̆k-buô guók-ngṳ̄ tŭi-hèng ūi-nguòng-huôi|Cṳ̄ng-sĭng-gáu-ṳ̆k-sĭ dà̤ 4 kuŏ]]<br />[[Sĭng-gă-pŏ̤]] [[Sĭng-gă-pŏ̤ tŭi-guŏng Huà-ngṳ̄ lī-sê̤ṳ-huôi|tŭi-guŏng Huà-ngṳ̄ lī-sê̤ṳ-huôi]]<br />[[Mā-lài-să̤-ā]] [[Mā-lài-să̤-ā Huà-ngṳ̄ giĕ-huōng lī-sê̤ṳ-huôi|Huà-ngṳ̄ giĕ-huōng lī-sê̤ṳ-huôi]]
|iso1 = zh
|iso2b = chi
|iso2t = zho
|iso3 = cmn
|SIL = CHN
̩̩|map= [[File:Mandarin and Jin in China.png|200px]]<br />Kék Háng-ngṳ̄ (Guók-ngṳ̄) có̤ mū-ngṳ̄ gì dê-huŏng, ciō-iéu diŏh Dṳ̆ng-guók [[dṳ̆ng-nguòng]], [[dĕ̤ng-báe̤k]] gâe̤ng să̤-nàng.
}}
'''Guók-ngṳ̄''' (國語), iâ hô̤ lō̤ '''Pū-tŭng-uâ''' (普通話), '''Biĕu-cūng huà-ngṳ̄''' (標準華語), sê [[Dṳ̆ng-huà Ìng-mìng Gê̤ṳng-huò-guók]], [[Dṳ̆ng-huà Mìng-guók]] ([[Dài-uăng]]) gâe̤ng [[Sĭng-gă-pŏ̤]] gì [[guăng-huŏng ngṳ̄-ngiòng]]. Guók-ngṳ̄ gì huák-ĭng sê ī [[Báe̤k-gĭng]] huŏng-ngiòng ùi biĕu-cūng, [[sṳ̀-ngṳ̄]] ī báe̤k-huŏng huŏng-ngiòng bàng-siòng sāi gì sṳ̀ có̤ gĭ-chū, [[ngṳ̄-huák]] áng-ciéu hiêng-dâi [[Háng-ngṳ̄]] băh-uâ-ùng gì ùng-huák giĕ-cáik.