「Uŏk-nàng」調整以後𣍐蜀樣其地方

無編輯摘要
 
無編輯摘要
{{Guók-gă|
[[File:Location Vietnam ASEAN.svg|right|thumb|350px|{{PAGENAME}}.]]
| guók-gă = Uŏk-nàng Siâ-huôi ciō-ngiê Gê̤ṳng-huò-guók
[[File:Flag of Vietnam.svg|right|thumb]]
| dŏng-dê guók-miàng = Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam
[[File:Ha Long Bay.jpg|right|thumb|350px|{{PAGENAME}}.]]
[[File:| guók-gì = Flag of Vietnam.svg|right|thumb]]
'''{{PAGENAME}}''' sê sié-gāi gì gĕ̤ng-ngiĕk-huá guók-gă cĭ ék. Ĭ ôi-dé găk [[Dṳ̆ng-nàng Ā]], dṳ̆ng-buô sê [[Nàng Dṳ̆ng-guók Hāi]].
| guók-hŭi = Coat of arms of Vietnam.svg
| gáik-ngiòng = Độc lập, Tự do, Hạnh phúc<br />''dŭk lĭk, cê̤ṳ-iù, hìng-hók''
| guók-gŏ̤ = [[Céng gŭng gŏ̤]]
| dê-dù = Location Vietnam ASEAN.svg
| siū-dŭ = [[Ò̤-nô̤i]]
| miêng-cék = 331,210
̩| sì-kṳ̆ = +7
| ìng-kēu = 90,388,000
| ìng-kēu nièng = 2012
| ìng-kēu mĭk-dô = 272
| ìng-kēu mĭk-dô nièng = 2012
| huó-bê dăng-ôi = [[Uŏk-nàng-dōng]]
| guăng-huŏng ngṳ̄-ngiòng =[[Uŏk-nàng-ngṳ̄]]
| céng-dê cié-dô = [[Siâ-huôi ciō-ngiê]]
| guók-gă nguòng-siū cék-chĭng =guók-gă ciō-sĭk
| guók-gă nguòng-siū miàng-cê = [[Diŏng Céng-cháung]]
| céng-hū siū-nō̤ cék-chĭng = cūng-lī
| céng-hū siū-nō̤ miàng-cê = [[Nguāng Céng-ṳ̄ng]]
| GDP = $3588.89 é
| GDP nièng = 2013
| ìng-gĭng GDP = $4,001.287
| ìng-gĭng GDP nièng = 2013
| HDI = 0.617
| HDI nièng = 2012
| guók-gă dâi-hô̤ = VNM
| guók-cié ṳ̆k-miàng sáuk-siā = .vn
| guók-gă diêng-uâ kṳ̆-hô̤ = +84
}}
'''{{PAGENAME}}Uŏk-nàng''' sê sié[[siâ-gāihuôi gì gĕ̤ng-ngiĕkciō-huángiê]] guók-gă ék. Ĭ ôi-dé, găkdiŏh [[Dṳ̆ng-nàng Ā]], dṳ̆ngdĕ̤ng-buô sê [[Nàng Dṳ̆ng-guók Hāi]].
 
[[Category:Ā-ciŭ]]