「Săng-săng」調整以後𣍐蜀樣其地方

無編輯摘要
無編輯摘要
=Sang Sang=
„Sang sang“ sê Hók-ciu gì biék ching, ing ôi gô dā̤ Hók-ciu siàng diē-sié ô sang láung sang. Cī sang láung sang dô̤ dā̤ cī sang láung sang sê diē sang láung, gó mâ̤ ching chū. Hiêng sì câi cī sang láung sê Bìng Sang, U Sang, Ṳ Sang.
 
 
==Còng, Hiêng Bók-kō̤-giéng gì Gōng Huāk==
[[Category:Siàng-chê]]
[[Category:Mìng-cṳ̆]]
 
[[zh:三山]]