「Gă-lăk-tái Cṳ̆」調整以後𣍐蜀樣其地方

~
Sĭng hiĕk: {{Sĭng-iók Séng-gĭng}} '''Gă-lăk-tái Cṳ̆̆̆''' (加拉太書) sê Ià-sŭ-gáu Sĭng-iók Séng-gĭng gì guóng, gé-lṳ̆k Dáik-géu gì dâi-gié. ==Chăng-...
~ (Sĭng hiĕk: {{Sĭng-iók Séng-gĭng}} '''Gă-lăk-tái Cṳ̆̆̆''' (加拉太書) sê Ià-sŭ-gáu Sĭng-iók Séng-gĭng gì guóng, gé-lṳ̆k Dáik-géu gì dâi-gié. ==Chăng-...)
(Mò̤ chă)
170

次編輯