「Cṳ̆ng-chói」調整以後𣍐蜀樣其地方

~
dô̤i-->dâi
~ (機器人 新增: lv:Skūpsts
~ (dô̤i-->dâi)
[[File:Francesco Hayez 008.jpg|thumbnail|200px|Iù-uâ ngiê-sŭk diē-sié gì cṳ̆ng-chói (19 sié-gī)|right]]
'''Cṳ̆ng-chói''' sê lâng ciáh nè̤ng [[chói-puòi]] pâung diŏh chói-puòi gì dâe̤ng-cáuk. Găk sié-gái duâi-buô-hông dê-kṳ̆ gì hiêng-dô̤idâi ùng-huá diē-sié, cṳ̆ng-chói sê biēu-dăk [[Ái|ái-cìng]] gì huŏng-sék. Bók-guó găk siŏh piĕ dê-huŏng, cṳ̆ng-chói iâ kō̤-nèng biēu-dăk iū-ngiê gâe̤ng géng-ái.
 
[[Ìng-lôi-hŏk|Ìng-lôi-hŏk-gă]] gáu hiêng-câi gó muôi ngiēng-géu chók cṳ̆ng-chói dó̤-dā̤ sê nè̤ng gì buōng-nèng gó sê hâiu-tiĕng ŏ̤h lì gì.