「Háng-ngṳ̄」調整以後𣍐蜀樣其地方

~
dô̤i-->dâi
~ (機器人 新增: da, diq, eml, gl, hu, ia, it, la, lad, lv, ro, sc, ta, th, uk, wa, zh-classical, zh-yue 修改: bg, en, es, fa, fr, he, id, is, ja, ko, ms, nl, pl, pt, ru, simple, sr, sv, tr, vi, zh)
~ (dô̤i-->dâi)
'''Guók-ngṳ̄''' (國語), iâ hô̤ lō̤ '''Pū-tŭng-uâ''' (普通話), '''Huà-ngṳ̄''' (華語), sê [[Dṳ̆ng-huà Ìng-mìng Gê̤ṳng-huò-guók]], [[Dṳ̆ng-huà Mìng-guók]] ([[Dài-uăng]]) gâe̤ng [[Sĭng-gă-pŏ̤]] gì [[guăng-huŏng ngṳ̄-ngiòng]]. Guók-ngṳ̄ gì huák-ĭng sê ī [[Báe̤k-gĭng]] huŏng-ngiòng ùi biĕu-cūng, [[sṳ̀-ngṳ̄]] ī báe̤k-huŏng huŏng-ngiòng bàng-siòng sāi gì sṳ̀ có̤ gĭ-chū, [[ngṳ̄-huák]] áng-ciéu hiêng-dô̤idâi [[Háng-ngṳ̄]] băh-uâ-ùng gì ùng-huák giĕ-cáik.
 
==Lĭk-sṳ̄==