「Ăng-kă̤」調整以後𣍐蜀樣其地方

無編輯摘要
(Sĭng hiĕk: ''' Ăng-kă̤-Gâing ''' (安溪縣), sê Cuòng-ciŭ‎-chê gì Hèng-céng dăng-ôi. {{Hók-gióng}} zh:安溪縣
 
無編輯摘要
[[File:Anxichadu.jpg|right|thumb|340px|Ăng-kă̤-gâing]]
''' Ăng-kă̤-Gâing ''' (安溪縣), sê [[Cuòng-ciŭ|Cuòng-ciŭ‎-chê]] gì Hèng-céng dăng-ôi.
 
匿名使用者