「Uōng-dâi Cièng-tiàng」調整以後𣍐蜀樣其地方

~
無編輯摘要
~
==Cìng-ciék Kái-iéu==
Gū-sê̤ṳ áng Pī-pū (''Pip'') sĕng-miâng gì cièng-tiàng buŏng siàng săng găi-dâung. Găk tàu ciéh "cièng-tiàng" diē-sié, Pī-pū gó sê siŏh ciéh niāng-gŏ̤, gâe̤ng ĭ ciā, ciā-hŭ dêu siŏh-dŏi. Chŭi-iòng sĕng-uăk bĭ-mì bìng-gṳ̀ng, dáng-sê Pī-pū giéng-gáe̤k hēng muāng-cé̤ṳk. Ék-dĭk gáu siŏh gĕ̤ng, Pī-pū lì gáu siŏh ciéh ô-cièng gì nṳ̄-gái Hà-mì-hiŏng Siēu-ciā (''Miss Havisham'') chuó diē có̤ gĕ̤ng, giék-sék lāu ĭ gì ngiê-nṳ̄: ṳ̀ng-mâu cáuk-gă dáng-sê bì-ké cĭng ngài gì cṳ̆-niòng-giāng Ăi-sṳ̆-té-lá (''Estella''). Pī-pū sĭng diē dé̤ṳng-é Ăi-sṳ̆-té-lá, páh-sáung bóng-ké hiêng-câi gì gāng-dăng sĕng-uăk kó̤ có̤ siŏh ciéh [[sĭng-sê̤ṳ]]. Liê-kŭi Hà-mì-hiŏng Siēu-ciā gâe̤ng Ăi-sṳ̆-té-lá hâiu, Pī-pū kăi-sṳ̄ gâe̤ng ĭ ciā-hŭ Cō̤-ĭ (''Joe'') ŏ̤h-ngiê, diōng-duâi ó̤i có̤ páh-tiék-să-hô. Bók-guó ĭ gì sĕng-uăk dŏk-iòng huák-sĕng gāi-biéng: ô siŏh ciéh [[Lùng-dŭng]] [[lŭk-sṳ̆]] sêu nè̤ng ūi-táuk, ó̤i dái Pī-pū kó̤ Lùng-dŭng ciék-sêu sĭng-sê̤ṳ hóng-liêng.
 
{{Buáng}}
 
[[Category:Ùng-hŏk]]