「Ciòng-ciŭ」調整以後𣍐蜀樣其地方

~
typos
~ Ciòng-ciŭ dṳ̀ng-sĭng dêng-hióng gáu Cuòng-ciŭ
~ (typos)
{| border=1 align=right cellpadding=4 cellspacing=0 width=300 style="margin: 0 0 1em 1em; background: #f9f9f9; border: 1px #aaa solid; border-collapse: collapse; font-size: 95%;"
|+<font size="+1">'''CiòngCuòng-ciŭ'''
|-
| align="center" colspan=2 | [[Image:ChinaFujianQuanzhou.png|200px]]
|-
| '''[[Miêng-cék]]'''
| 11,968 km²<br>(bău-guăkguák [[Gĭng-muòng]])
|-
| '''[[Ìng-kēu]]'''
| Chék-báh-ngô-sĕk-nê uâng<br>(bău-guăkguák [[Gĭng-muòng]])
|-
| '''Ìng-gĭng [[GDP]]'''
|}
 
{{Siăng|Cuong-ciu.ogg|'''CiòngCuòng-ciŭ'''}} (泉州, ''Quanzhou'', ''Chinchew'', [[Mìng-nàng-uâ]]: ''Choân-chiu'') sê [[Hók-gióng-sēng]] gì siŏh bĭh [[siàng-chê]], iâ hô̤ lā̤ '''Lī-siàng''' (鯉城, ĭng-ôi CiòngCuòng-ciŭ-chê dê-dù hìng-câung chiông [[lī-ngṳ̀]]) gâe̤ng '''Chié-dùng-siàng''' (刺桐城, ĭng-ôi CiòngCuòng-ciŭ ô cĭng sâ̤ [[chié-dùng-chéu]]). Gū-cā gì [[Ă-lă-báik]]-nè̤ng iâ giéu ĭ '''Zaytun''' (زيتون), sê [[Ă-lăk-báik-ngṳ̄]] "chié-dùng" gì ĭng-ĭk.
 
==Hèng-céng Dăng-ôi==
* Gâing: Hiê-ăng (惠安), Ăng-kă̤ (安溪), Īng-chŭng (永春), Dáik-huá (德化), Gĭng-muòng (金門).
 
[[Dṳ̆ng-huà Ìng-mìng Gê̤ṳng-huò-guók]] siŏng-chĭng [[Gĭng-muòng]] sṳ̆k-ṳ̀ CiòngCuòng-ciŭ, dáng-sê Gĭng-muòng sĭk-cié gŭi [[Dṳ̆ng-huà Mìng-guók]] guāng-hák.
 
==Lĭk-sṳ̄==
CiòngCuòng-ciŭ gì [[gĭng-cá̤]] kŭi-huák iù [[Ciŭ-dièu|Ciŭ]] [[Cìng-dièu|Cìng]] sì-hâiu cêu ī-gĭng kăi-sṳ̄. [[Săng-guók]] sì-dô̤i, [[Ngù-guók (Săng-guók)|Ngù-guók]] găh gĭng-dáng gì Nàng-ăng-chê (南安市) siék-lĭk '''Dĕ̤ng-ăng-gâing''' (東安縣). [[Céng-dièu|Să̤-céng]] sì-hâiu [[Dṳ̆ng-nguòng]] ciéng-luâng, cĭng sâ̤ sê̤ṳ-cŭk cāu gáu CiòngCuòng-ciŭ, [[Céng-gŏng]] (晉江) iâ ĭng chṳ̄ dáik miàng.
 
[[Dòng-dièu]] 684 nièng, kăi-sṳ̄ lĭk ciŭ gióng dé, miàng '''Ū-ìng-ciŭ''' (武荣州), 711 nièng gāi miàng có̤ CiòngCuòng-ciŭ. [[Sóng-dièu|Sóng]] [[Nguòng-dièu|Nguòng]] sì-hâiu, CiòngCuòng-ciŭ sê "Dĕ̤ng-huŏng dâ̤-ék duâi gē̤ng", gĭng-cá̤ huák-dăk, sê "hāi siông sĭ-diù cĭ lô" gì kī-diēng.
 
1271 nièng, siŏh ciáh miàng hô̤ Ngā-gáuk-báik (雅各伯, [[É-dâi-lé-ngṳ̄]]: Jacob d'Ancona) téng [[É-dâi-lé]] lì CiòngCuòng-ciŭ có̤ sĕng-é. Ĭ siā lāu siŏh buōng chók-miàng gì iù-gé, hô̤ lā̤ '''''Guŏng-mìng cĭ Siàng''''' (光明之城, [[Ĭng-ngṳ̄]]: The City of Light). Dáng-sê, hiêng-câi nè̤ng gó mâ̤ hiēu ciā cṳ̆ sê cĭng sê gā.
 
==Dê-lī==
CiòngCuòng-ciŭ diŏh Hók-gióng dĕ̤ng-nàng-buô iòng hāi, sṳ̆k-ṳ̀ [[Â-nàng]] dê-kṳ̆, ké-hâiu sê hāi-iòng-séng ā-iĕk-dái gié-hŭng ké-hâiu.
 
==Ùng-huá==
 
===Lṳ̄-iù===
[[Image:Mosque in Quanzhou, Fujian, China.jpg|thumb|200px|CiòngCuòng-ciŭ có̤i cā gì [[Chĭng-cĭng-sê]]|right]]
[[Image:Laozi_statue_in_Quanzhou.PNG|thumb|200px|[[Lō̤-cṳ̄|Lō̤-gŭng]]-ngàng|left]]