「Dṳ̆ng-guók Dâi-lṳ̆k」調整以後𣍐蜀樣其地方

~
typos
~ (typos)
[[Image:Duung-guok Dai-luuk.png|thumb|250px|Dê-dù gà̤-dēng uòng-sáik buô-hông sê Dṳ̆ng-guók Dâi-lṳ̆k.|right]]
'''Dṳ̆ng-guók Dâi-lṳ̆k''' sê [[Dṳ̆ng-huà Ìng-mìng Gê̤ṳng-huò-guók]] sū lī-dê gì dê-kṳ̆, dáng-sê mò̤ bău-guăkguák [[Hiŏng-gē̤ng]] gâe̤ng [[Ó̤-muòng]]. Ng-sāi áng cê-méng kó̤ lī-gāi "Dṳ̆ng-guók Dâi-lṳ̆k", ĭng ciā kái-niêng ék-buăng sê ôi lāu kṳ̆-biék [[Dṳ̆ng-huà Mìng-guók]] sū lī-dê gì [[Dài-uàng]], [[Pàng-hù]], [[Gĭng-muòng]] gâe̤ng [[Mā-cū-dō̤|Mā-cū]], gó-chṳ̄, Dṳ̆ng-guók Dâi-lṳ̆k iâ bău-guăkguák [[Hāi-nàng]].
 
[[Category:Dṳ̆ng-guók]]