「Páuk Dṳ̀ng-iòng」調整以後𣍐蜀樣其地方

~
机器人:修正损坏重定向到已移动的目标页面Pièu Dṳ̀ng-iòng
(唐吉訶德的侍從 ī-gĭng ciŏng hiĕk-miêng Páuk Dṳ̀ng-iòng iè-dông gáu Park Jung-yang
1 bĭh biĕu-chiĕng: Sĭng gì tṳ̀ng-dêng-hióng
 
~ (机器人:修正损坏重定向到已移动的目标页面Pièu Dṳ̀ng-iòng
2 bĭh biĕu-chiĕng: Choán-ia̍h bo̍k-phiau kái-piàn 已被回退
#重新導向 [[ParkPièu JungDṳ̀ng-yangiòng]]
2,114

次編輯