「Kă」調整以後𣍐蜀樣其地方

無編輯摘要
2 bĭh biĕu-chiĕng: Sāi chiū-gĭ gāi Chiū-gĭ-bēng uōng-hiĕk gāi gì
 
Kă gì dā̤-buô hô̤ lā̤ [[kă-chió-dā̤]].
 
==俗語Sṳ̆k-ngṳ̄==
*Kă tiáng, uòng-ôi; [[chiū]] tiáng, gĭ-huôi; [[chói]] tiáng, báik-buói: kă tiáng, ng sāi có̤ dâi-gé lāu, nâ sāi sô̤i uòng-ôi lā̤ mêng-lêng bék-nè̤ng có̤. Chiū tiáng, ng sāi có̤ dâi-gé lāu, ô gĭ-huôi diō-lāng lāu. Chói tiáng, dâi-gé diŏh có̤, bô mò̤ nó̤h siăh, „báik-buói“.