「Ăng-bìng câng」調整以後𣍐蜀樣其地方

Sĭng hiĕk: '''Ăng-bìng câng''' (安平站) sê Hók-ciŭ dê-tiék 1 hô̤ siáng gì siŏh-bĭh dài-dŏng-câng gì chiă-câng. Ĭ găk Hók-gióng-sēng Hók-ciŭ-chê Chŏ…
(Sĭng hiĕk: '''Ăng-bìng câng''' (安平站) sê Hók-ciŭ dê-tiék 1 hô̤ siáng gì siŏh-bĭh dài-dŏng-câng gì chiă-câng. Ĭ găk Hók-gióng-sēng Hók-ciŭ-chê Chŏ…)
(Mò̤ chă)