「Nĭk-tàu」調整以後𣍐蜀樣其地方

無編輯摘要
 
[[File:C solarcorona2003.gif|thumb|Nĭk-tàu téng săng diē-sié bà chók-lì ]]
 
'''Nĭk-tàu''' ({{Siăng|Cdo Nĭk-tàu.ogg|日頭|help=no}}), hĕ̤k-ciā hô̤ lā̤ '''Tái-iòng''', iâ cêu-sê (太陽), sê [[tái-iòng-hiê]] gì 1 lăk [[diâng-sĭng]], dâe̤ng-liông sê gó̤-lòng tái-iòng-hiê gì 99%. [[Dê-giù]] gâe̤ng gì-tă gì [[giàng-sĭng]] dŭ diŏh nĭk-tàu bòng-biĕng pă-lă-kuàng. Ô nĭk-tàu ciáh ô dê-giù gì nĭk-dŏng gâe̤ng màng-buŏ. Dê-giù ông-dông sū-sṳ̆ gì nèng-liông, dê-giù gà̤-dēng ciòng-buô [[sĕng-miâng]] sū-sṳ̆ gì nè̤ng-liông dŭ sê Nĭk-tàu tì-gâe̤ng gì.
 
== Nĭk-tàu gâe̤ng sìng-uâ ==