「Dwight D. Eisenhower」調整以後𣍐蜀樣其地方

無編輯摘要
(complete name)
 
{{Infobox officeholder
[[File:Eisenhower official.jpg|right|thumb|280px|Dwight D. Eisenhower]]
|name = Dwight D. Eisenhower
|image = Eisenhower_official.jpg
 
|office = dâ̤ 34 êng [[Mī-guók]] [[cūng-tūng]]
|vicepresident = [[Richard Nixon]]
|term_start = 1953 nièng 1 nguŏk 20 hô̤
|term_end = 1961 nièng 1 nguŏk 20 hô̤
|predecessor = [[Harry S. Truman]]
|successor = [[John F. Kennedy]]
 
|birth_date = {{birth date|1890|10|14|df=y}}
|birth_place = {{flag|Mī-guók|1890}} [[Texas]] [[Denison (Texas)|Denison]]
|death_date = {{death date and age|1969|3|28|1890|10|14|df=y}}
|death_place = {{flag|Mī-guók}} [[Washington, D.C.]]
|party = [[Gê̤ṳng-huò-dōng (Mī-guók)|Gê̤ṳng-huò-dōng]]
|alma_mater =
|signature = Dwight Eisenhower Signature.svg
}}
'''Dwight David Eisenhower''' ({{bd|1890 nièng|10 nguŏk 14 hô̤|1969 nièng|3 nguŏk 28 hô̤}}) sê [[Mī-guók]] dâ̤ 34 êng [[cūng-tūng]], 1953 nièng gáu 1961 nièng câi-êng.
 
{{Mī-guók cūng-tūng}}
{{authority control}}
[[Category:Mī-guók cūng-tūng]]