「Kṳ̀ng-biáh-chŏng」調整以後𣍐蜀樣其地方

無編輯摘要
~ (Davidzdh ī-gĭng ciŏng hiĕk-miêng Kṳ̀ng-biék-chŏng iè-dông gáu Kṳ̀ng-biáh-chŏng: dâng kó̤)
 
{{twinLAT|芹壁村}}
[[File:Qinbi Village 芹壁村 - panoramio (5).jpg|thumb|Kṳ̀ng-biékbiáh-chŏng]]
 
'''Kṳ̀ng-biékbiáh-chŏng''' (芹壁村), găk [[Mā-cū (Dō̤)|Mā-cū]] [[Báe̤k-găng-dō̤]] să̤-sié.
 
Kṳ̀ng-biék-chŏng hó-gê̤ṳng hāi lā̤ ô siŏh ciáh „gŭi-dō̤“ (龜島). Găk [[mā-cū (Dō̤)|Mā-cū]], [[ŭ-gŭi]] bô hô̤ lā̤ kṳ̀ng-giāng (芹囝). Gó-cṳ̄, ciā chŏng miàng-cê iâ hô̤ lā̤ „Kṳ̀ng-biék“biáh“.<ref name="馬祖客佻">{{cite video|url=https://www.youtube.com/watch?v=uQDFu1wxTSw|title=馬祖旅遊.福州話|publisher=福州電視臺|website=youtube.com}}</ref>
 
Kṳ̀ng-biékbiáh-chŏng ô Mā-cū có̤i ô dâi-biēu-séng gì Mìng-dĕ̤ng diòng-tūng cê̤ṳ-lŏk gióng-dê̤ṳk. Sāi hìng-câung mâ̤ siŏh-iông gì [[huă-gŏng-sĭk]] kī-chió, siàng lāu siŏh cô̤ siŏh cô̤ giĕng-gó gì bó̤-lūi.<ref name="馬祖客佻"/>
 
==Chăng-kō̤ ùng-hióng==
10,181

次編輯