「Kṳ̀ng-biék-chŏng」調整以後𣍐蜀樣其地方

Davidzdh ī-gĭng ciŏng hiĕk-miêng Kṳ̀ng-biék-chŏng iè-dông gáu Kṳ̀ng-biáh-chŏng: dâng kó̤
(Davidzdh ī-gĭng ciŏng hiĕk-miêng Kṳ̀ng-biék-chŏng iè-dông gáu Kṳ̀ng-biáh-chŏng: dâng kó̤)
1 bĭh biĕu-chiĕng: Sĭng gì tṳ̀ng-dêng-hióng
 
(Mò̤ chă)
10,181

次編輯