「Sé-gáe̤k ăng-ciòng dó̤i-uâ」調整以後𣍐蜀樣其地方

Davidzdh ī-gĭng ciŏng hiĕk-miêng Sé-gáe̤k ăng-ciòng dó̤i-uâ iè-dông gáu Sé-guók ăng-ciòng dó̤i-uâ: Sé-gáe̤k é-sé̤ṳ mâ̤ siŏh iông
(Davidzdh ī-gĭng ciŏng hiĕk-miêng Sé-gáe̤k ăng-ciòng dó̤i-uâ iè-dông gáu Sé-guók ăng-ciòng dó̤i-uâ: Sé-gáe̤k é-sé̤ṳ mâ̤ siŏh iông)
1 bĭh biĕu-chiĕng: Sĭng gì tṳ̀ng-dêng-hióng
 
(Mò̤ chă)
10,181

次編輯