「Wikipedia:Duâi chéu â」調整以後𣍐蜀樣其地方

~
== [[模板:TwinLAT]]、[[模板:TwinHAN]]與[[模板:Twincdo]]應該考慮合併 ==
 
抱歉用普通話,{{ping|GnuDoyng|Yejianfei|唐吉訶德的侍從}}我個人認為這3個模板功能高度重複,都是在白話與漢字版本條目間連結之用,希望能夠合併成統一一個模板。--[[用戶:Liuxinyu970226|Liuxinyu970226]] ([[用戶討論:Liuxinyu970226|tō̤-lâung]]) 2020 nièng 10 nguŏk 31 hô̤ (B6) 00:59 (UTC)
187

次編輯