Yejianfei

加入於 2013 nièng 3 nguŏk 30 hô̤ (Bái-lĕ̤k)
~
受保護 "用戶:Yejianfei": vandalism([Siŭ-gāi=Hŭng-sō̤ mò̤ cé̤ṳ-cháh ê̤ṳng-hô̤](無限期)[Iè-dông=Hŭng-sō̤ mò̤ cé̤ṳ-cháh ê̤ṳng-hô̤](無限期))
~ 200.68.143.8 (Talk) sū có̤ gì siŭ-gāi duōng kó̤ Yejianfei gì sèng 1 bĭk bēng-buōng)
~ (受保護 "用戶:Yejianfei": vandalism([Siŭ-gāi=Hŭng-sō̤ mò̤ cé̤ṳ-cháh ê̤ṳng-hô̤](無限期)[Iè-dông=Hŭng-sō̤ mò̤ cé̤ṳ-cháh ê̤ṳng-hô̤](無限期)))