「Dák-dô câng」調整以後𣍐蜀樣其地方

~
机器人:修正双重重定向至Dăk-dô̤ câng
~ (机器人:修正双重重定向至Dăk-dô̤ Câng
1 bĭh biĕu-chiĕng: Choán-ia̍h bo̍k-phiau kái-piàn
~ (机器人:修正双重重定向至Dăk-dô̤ câng
2 bĭh biĕu-chiĕng: Choán-ia̍h bo̍k-phiau kái-piàn 手動回退
 
#重新導向 [[Dăk-dô̤ Cângcâng]]
2,115

次編輯