「Dĕ̤ng-gĕ-kāu câng」調整以後𣍐蜀樣其地方

~
机器人:修正双重重定向至Dĕ̤ng-gă̤-kāu câng
~ (机器人:修正双重重定向至Dĕ̤ng-gă̤-kāu Câng
1 bĭh biĕu-chiĕng: Choán-ia̍h bo̍k-phiau kái-piàn
~ (机器人:修正双重重定向至Dĕ̤ng-gă̤-kāu câng
2 bĭh biĕu-chiĕng: Choán-ia̍h bo̍k-phiau kái-piàn 手動回退
 
#重新導向 [[Dĕ̤ng-gă̤-kāu Cângcâng]]
2,114

次編輯