「Gă̤ (diô)」調整以後𣍐蜀樣其地方

~
add photos
(Sĭng hiĕk: '''Gă̤''' (街) sê sìang-déng dâi-dŏng ìng-kēu gâe̤ng siŏng-ngiĕk cék-dṳ̆ng gì duô. Gă̤ gì lâng-bèng ék-buăng dŭ ô lièng-piéng gì chuó…)
 
~ (add photos)
 
[[文件:شهرقم.jpg|替代文字|縮圖|Gă̤ (diô)]]
'''Gă̤''' (街) sê sìang-déng dâi-dŏng [[ìng-kēu]] gâe̤ng [[siŏng-ngiĕk]] cék-dṳ̆ng gì [[duô]]. Gă̤ gì lâng-bèng ék-buăng dŭ ô lièng-piéng gì [[chuó]].
 
4

次編輯