「Hók-ciŭ dê-tiék 2 hô̤ siáng」調整以後𣍐蜀樣其地方

~
無編輯摘要
~
1 bĭh biĕu-chiĕng: 2017 原始碼編輯
{{twinLAT|福州地鐵2號線}}
'''Hók-ciŭ dê-tiék 2 hô̤ siáng''' (福州地鐵2號線), bô hô̤ lā̤ '''Hók-ciŭ-chê gūi-dô gău-tŭng 2 hô̤ siáng''' (福州市軌道交通2號線), [[biĕu-sék-sáik]] sê „ṳ̀ng-siàng-liŏh“ (榕城綠), sê [[Dṳ̆ng-huà Ìng-mìng Gê̤ṳng-huò-guók|Dṳ̆ng-guók]] [[Hók-gióng-sēng]] [[Hók-ciŭ-chê]] gì siŏh-dèu [[Hók-ciŭ dê-tiék|dê-tiék]] siáng-lô. Dê-tiék 2 hô̤ siáng kī-diēng câng sê [[Sṳ̆-iòng câng]], cṳ̆ng-diēng câng sê [[Iòng-diē câng]], găk [[2019 nièng]] [[4 nguŏk 26 hô̤]] ciáng-sék kŭi-tŭng.<ref>{{cite news|title=福州地铁2号线正式开通试运营|url=http://www.chinanews.com/tp/2019/04-26/8821198.shtml|date=2019-04-26|publisher=中国新闻网|author=张斌|editor=李骏}}</ref>
==Chăng-kō̤ cṳ̆-lâiu==