「Hók-ciŭ dê-tiék」調整以後𣍐蜀樣其地方

Removing Fuzhou_Metro_logo.svg, it has been deleted from Commons by Taivo because: Fair use material is not permitted on Wikimedia Commons (F2): [[:c:Commons:Deletion requ
(Removing Fuzhou_Metro_logo.svg, it has been deleted from Commons by Taivo because: Fair use material is not permitted on Wikimedia Commons (F2): [[:c:Commons:Deletion requ)
|sec_banner_color=
|third_banner_color=
|logo_filename=Fuzhou Metro logo.svg
|logo_width=180px
|logo_note=Hók-ciŭ Dê-tiék gì biĕu-cé, nguôi-hìng sê Hók-ciŭ chê-chéu [[sṳ̀ng-chéu]], tā̤-hiêng Hók-ciŭ dê-huŏng gì dĕk-dĭng; chéu-gáng buô-hông siék-gé ùi dê-tiék gūi-dô̤ gì iông-sék, gó ciŏng tàu-buô lièng-ciék kī kó̤ có̤-siàng „M“ gì iông-sék.