「PHP」調整以後𣍐蜀樣其地方

~
Bot: Replace deprecated <source> tag and "enclose" parameter;整理源码
~ (Bot: Replace deprecated <source> tag and "enclose" parameter;整理源码)
 
[[File文件:PHP-logo.svg|thumb縮圖|right|200px|PHP gì biĕu-cé]]
'''PHP'''(ciòng-chĭng: Hypertext Preprocessor) sê 1 cṳ̄ng [[kŭi-nguòng]](開源) [[giók-buōng ngṳ̄-ngiòng]](腳本語言). 1995 nièng, iù [[Gáik-lìng-làng]](格陵蘭) [[gĕ̤ng-tiàng-sṳ̆]](工程師) [[Lá-sṳ̆-mō̤-sṳ̆ Lé-dŏ̤-hŭ]](Rasmus Lerdorf) siék-gié chók-lì. Có̤i-cā sê Lé-dŏ̤-hŭ dò̤ lā̤ mì-hô(維護) cê-gă gì gá-ìng [[uōng-hiĕk]](個人網頁). 1997 nièng, iù lâng ciáh [[Ī-sáik-liĕk]] gì [[gié-sáung-gĭ]] gĕ̤ng-tiàng-sṳ̆ gāi-siā.
 
Iā sâ̤ uōng-hiĕk [[tiàng-sê̤ṳ]](程序) sê sāi PHP siā gì. Ék-buăng lì gōng PHP â găk duâi-buô-hông gì uōng-hiĕk [[hŭk-ô-ké]](服務器) gâe̤ng [[chŏ̤-cáuk hiê-tūng]](操作系統) gà̤-dēng bié. PHP ng-sāi [[cièng]].
 
== ngṳ̄-huák ==
Â-dā̤ sê sāi PHP siā gì siŏh ciáh gāng-dăng gì tiàng-sê̤ṳ, mŭk-dék sê suŏ-chók “Hello, world!”
<sourcesyntaxhighlight lang="php">
<?php
echo 'Hello World!';
?></sourcesyntaxhighlight>
 
[[Category分類:Piĕng-tiàng ngṳ̄-ngiòng]]
2,114

次編輯