「JavaScript」調整以後𣍐蜀樣其地方

~
Bot: Replace deprecated <source> tag and "enclose" parameter;整理源码
~ (Bot: Replace deprecated <source> tag and "enclose" parameter;整理源码)
 
Â-dā̤ sê sāi JavaScript siā gì, â̤ hiēng-sê "Hello World" gì dâi-mā:
 
<sourcesyntaxhighlight lang="javascript">
<!DOCTYPE HTML>
<html>
</body>
</html>
</syntaxhighlight>
</source>
 
hĕ̤k-ciā diŏh [[liù-lāng-ké]] gì "location bar" diē-sié sāi <code>javascript:</code>, ī hô-dông gì huŏng-sék lì biēu-sê:
 
<sourcesyntaxhighlight lang="javascript">
javascript:alert("Hello world!");
</syntaxhighlight>
</source>
 
[[Category分類:Piĕng-tiàng ngṳ̄-ngiòng]]
2,114

次編輯