「C ngṳ̄-ngiòng」調整以後𣍐蜀樣其地方

~
Bot: Replace deprecated <source> tag and "enclose" parameter;整理源码
~ (Bot: Replace deprecated <source> tag and "enclose" parameter;整理源码)
 
Â-dā̤ gì dô̤i-mā hô̤ lō̤ "''Hello World''", sèu-sèu sê nè̤ng kī-chiū ŏ̤h C ngṳ̄-ngiòng gì tàu-tàu ciáh [[tiàng-sê̤ṳ]].
 
== ngṳ̄-huák ==
Â-dā̤ sê sāi C ngṳ̄-ngiòng siā gì siŏh ciáh gāng-dăng gì tiàng-sê̤ṳ, mŭk-dék sê suŏ-chók “Hello, world!”
 
<sourcesyntaxhighlight lang="c" enclose="div">
#include <stdio.h>
int main(void)
return 0;
}
</syntaxhighlight>
</source>
 
[[Category分類:Piĕng-tiàng ngṳ̄-ngiòng]]
2,114

次編輯