「COVID-19」調整以後𣍐蜀樣其地方

*[[SARS]]
*[[SARS-CoV-2]]
*[[2019 nièng gáu 2020 nièng sĭng-hìng guáng-cáung bêng-dŭk gāng-niēng gì hié-ièng ĭk-cìng|2019 nièng gáu 2020 nièng sĭng-hìng guángguăng-cáung bâng-dŭk hié-ièng ĭk-cìng]]
 
== Chăng-kō̤ cṳ̆-lâiu ==