「COVID-19 ĭk-cìng」調整以後𣍐蜀樣其地方

中國衛健委已經改名「新型冠狀病毒肺炎」了
(中國衛健委已經改名「新型冠狀病毒肺炎」了)
{{twinLAT|2019年遘2020年新型冠狀病毒感染其肺炎疫情}}
[[文件:全球新型冠状病毒感染的肺炎疫情报告.svg|縮圖|Ciòng sié-gái bâng-nè̤ng gì tūng-gé]]
[[2019 nièng]] gáu [[2020 nièng]] '''sĭng-hìng guăng-cáung bêng-dŭk gāng-niēng''' (新型冠狀病毒感染) gì '''hié-ièng ĭk-cìng''' (新型冠狀病毒肺炎疫情)<ref group="Ció">[[Dṳ̆ng-huà Ìng-mìng Gê̤ṳng-huò-guók Guók-gă Uôi-sĕng Gióng-kŏng Ūi-uòng-huôi]] (國家衛生健康委員會) biĕu-cūng gì miàng-cê sê „sĭng-hìng guăng-cáung bêng-dŭk gāng-niēng hié-ièng (新型冠狀病毒感染) gì hié-ièng ĭk-cìng (肺炎疫情)“.</ref><ref name="报道0123Jnhc_20200208">{{citeCite web |author1title=国家卫生健康委员会宣传司 |title=关于新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控暂命名事宜的通知 |url=http://www.nhc.gov.cn/xcsyzygj/s7653p/xxgzbd202002/new_list18c1bb43965a4492907957875de02ae7.shtml |websiteaccessdate=2020-02-08 |author=中国国家卫生健康委员会 |accessdatedate=2020-0102-23 07|locationdeadurl=北京 no|language=zh-hans|archiveurl=http://archive.is/6i97w|archivedate=2020-02-26}}</ref><ref>{{Cite web|title=国家卫生健康委关于修订新型冠状病毒肺炎英文命名事宜的通知|url=http://www.nhc.gov.cn/xcs/zhengcwj/202002/6ed7614bc35244cab117d5a03c2b4861.shtml|date=2020-02-22|accessdate=2020-02-26|format=|publisher=国家卫生健康委|language=zh-hans|deadurl=no|archiveurl=https://archive.is/EUnnS|archivedate=2020-02-26}}</ref>, cī ké̤ṳk nêng-ùi sê ĭng-ôi
[[2019 sĭng-hìng guăng-cáung bêng-dŭk]] (2019-nCoV) diòng-niēng īng-huák gì gáuk-cṳ̄ng dâi-gé. Ciā bâng dék kăi-sṳ̄ diŏh [[Hù-báe̤k]] [[Ū-háng]] gì [[Huà-nàng Hāi-chiĕng Chê-diòng]] (華南海鮮市場) báu-huák<ref name=":1">{{cite web|publisher=联合早报|title=我国发现首起武汉肺炎疑似病例|url=https://www.zaobao.com.sg/znews/singapore/story20200105-1018451|accessdate=2020-01-05|language=zh|archive-url=https://web.archive.org/web/20200105032624/https://www.zaobao.com.sg/znews/singapore/story20200105-1018451|archive-date=2020-01-05}}</ref>.