「Duâi-uâ Să̤-ìu cĭ Nguŏk-guŏng Bō̤-ăk」調整以後𣍐蜀樣其地方

Sĭng hiĕk: {{twinHAN|大話西遊之月光寶盒}} «'''Duâi-uâ Să̤-ìu cĭ Nguŏk-guŏng Bō̤-ăk'''» (大話西遊之月光寶盒) sê siŏh-buô Hiŏng-gē̤ng diêng-īng. Ô…
(Sĭng hiĕk: {{twinHAN|大話西遊之月光寶盒}} «'''Duâi-uâ Să̤-ìu cĭ Nguŏk-guŏng Bō̤-ăk'''» (大話西遊之月光寶盒) sê siŏh-buô Hiŏng-gē̤ng diêng-īng. Ô…)
(Mò̤ chă)
10,181

次編輯