「Tŭi-guōng Pū-tŭng-uâ」調整以後𣍐蜀樣其地方

→‎Bê-cé̤ṳ: // Edit via Wikiplus
(Diêng-sê-kiŏk)
→‎Bê-cé̤ṳ: // Edit via Wikiplus
 
Găk [[lièng-hăk-guók]] gì «Gŭng-mìng guòng-lĭk gâe̤ng céng-dê guòng-lĭk guók-cié gŭng-iók» (公民權利共政治權利國際公約) diē-sié giĕ-dêng, „siēu só nè̤ng iâ ô sāi cê-gă ngṳ̄-ngiòng gì guòng-lĭk“ (少數儂也有使自家語言其權利). Bók-guó, gáu gĭng-dáng Dṳ̆ng-guók gó muôi piĕ-cūng ciā gŭng-iók.<ref>[http://www.voachinese.com/content/article-20110401-china-human-rigths-worsening-119057664/780063.html 中国人权告急 国际社会“不寒而栗” ''(Dṳ̆ng-guók ìng-guòng gó̤-gék, guók-cié siâ-huôi „Bók-hàng-ì-lé“)'']</ref><ref>[http://www.bbc.co.uk/zhongwen/simp/china/2013/02/130226_china_reform_petition.shtmlm 中国逾百学者促人大批准权利公约 ''(Dṳ̆ng-guók gūi báik ciáh hŏk-ciā dók-ché̤ṳk Ìng-dâi piĕ-cūng guòng-lé gŭng-iók)'']</ref>
 
== Chăng-cé̤ṳkō̤ cṳ̆-lâiu ==
{{reflist|2}}
 
[[Category:Ngṳ̄-ngiòng]]