「Punk ùng-huá」調整以後𣍐蜀樣其地方

→‎Siék-gié: // Edit via Wikiplus
~ →‎Siék-gié: màng-buŏ, 改正// Edit via Wikiplus
→‎Siék-gié: // Edit via Wikiplus
==Siék-gié==
 
Găk [[Mī-guók]], [[Niū-iók]] sê punk ùng-huá gì dṳ̆ng-sĭng. Punk dék kăi-sṳ̄ nâ ô siŏh buô-hông [[chĭng-nièng-gŏ̤]] ó̤i có̤. Cĭ-hâiu iâ giàng chók Niū-iók, giàng diē ciō-liù (主流) gì gùng-tā̤ (群體), muōng lì muōng sâ̤ Mī-guók hâiu-săng-giāng ó̤i cūng-kuāng có̤. Ô gì dṳ̆ng-siông-cèng (中上層) gì hŏk-sĕng, cāi-tàu có̤ cêng ó̤h, màng-buò cêu có̤ punk. Pī-ê̤ṳ gōng ô gì nè̤ng màng-buŏ chók muòng, [[bâ-nā̤]] ché̤ṳ mâ̤ diŏh lāu, [[biék-cĕng]] dò̤ chiŏng [[pé]] lā̤.<ref name="英语词汇文化喻义研究"/>
 
==Chăng-kō̤ cṳ̆-lâiu==
10,170

次編輯