「Pū-tŭng-uâ」調整以後𣍐蜀樣其地方

Gāi nâ guók-miàng
(Gāi nâ guók-miàng)
3 bĭh biĕu-chiĕng: Sāi chiū-gĭ gāi Chiū-gĭ-bēng uōng-hiĕk gāi gì Sian-chìn hêng-tōng pian-chip
 
|name = Hiêng-dâi Biĕu-cūng Háng-ngṳ̄
|nativename = 現代標準漢語/普通话/國語/标准华语
|states = [[Dṳ̆ng-guók dâi-lṳ̆k]], [[Dài-uăng]], [[Mā-lài-să̤-ā]], [[Sĭng-gă-pŏ̤]]
|region = [[Dṳ̆ng-guók dâi-lṳ̆k]], [[Dài-uăng]], [[Mā-lài-să̤-ā]], [[Sĭng-gă-pŏ̤]]
|speakers = 9600 uâng
|script = [[Háng-cê]]
|fam2 = [[Háng-ngṳ̄-cŭk]]
|fam3 =[[Guăng-uâ]]
|nation = [[Dṳ̆ng-huà Ìng-mìng Gê̤ṳng-huò-guók]], [[DàiDṳ̆ng-uănghuà Mìng-guók]], [[Mā-lài-să̤-ā]], [[Sĭng-gă-pŏ̤]]
|agency = [[Dṳ̆ng-huà Ìng-mìng Gê̤ṳng-huò-guók]] [[Dṳ̆ng-huà Ìng-mìng Gê̤ṳng-huò-guók gáu-ṳ̆k-buô|gáu-ṳ̆k-buô]] [[guók-gă ngṳ̄-ngiòng ùng-cê gĕ̤ng-cáuk ūi-nguòng-huôi]]<br />[[DàiDṳ̆ng-uănghuà Mìng-guók]] [[Dṳ̆ng-huà Mìng-guók gáu-ṳ̆k-buô|gáu-ṳ̆k-buô]] [[Gáu-ṳ̆k-buô guók-ngṳ̄ tŭi-hèng ūi-nguòng-huôi|Cṳ̄ng-sĭng-gáu-ṳ̆k-sĭ dà̤ 4 kuŏ]]<br />[[Sĭng-gă-pŏ̤]] [[Sĭng-gă-pŏ̤ tŭi-guŏng Huà-ngṳ̄ lī-sê̤ṳ-huôi|tŭi-guŏng Huà-ngṳ̄ lī-sê̤ṳ-huôi]]<br />[[Mā-lài-să̤-ā]] [[Mā-lài-să̤-ā Huà-ngṳ̄ giĕ-huōng lī-sê̤ṳ-huôi|Huà-ngṳ̄ giĕ-huōng lī-sê̤ṳ-huôi]]
|iso1 = zh
|iso2b = chi
̩̩|map= [[File:Map-Sinophone World.png|200px]]<br />Kĕk Hiêng-dâi Biĕu-cūng Háng-ngṳ̄ có̤ guăng-huŏng ngṳ̄-ngiòng gì dê-huŏng
}}
'''Hiêng-dâi Biĕu-cūng Háng-ngṳ̄''' (現代標準漢語), iâ hô̤ lō̤ '''Pū-tŭng-uâ''' (普通話), '''Guók-ngṳ̄''' (國語) hĕ̤k-ciā '''Biĕu-cūng huà-ngṳ̄''' (標準華語), sê [[Dṳ̆ng-huàguók Ìngdâi-mìng Gê̤ṳng-huò-guóklṳ̆k]], [[Dṳ̆ng-huà Mìng-guók]] ([[Dài-uăng]]) gâe̤ng [[Sĭng-gă-pŏ̤]] gì [[guăng-huŏng ngṳ̄-ngiòng]]. Hiêng-dâi Biĕu-cūng Háng-ngṳ̄ gì huák-ĭng sê ī [[Báe̤k-gĭng]] huŏng-ngiòng ùi biĕu-cūng, [[sṳ̀-ngṳ̄]] ī báe̤k-huŏng huŏng-ngiòng bàng-siòng sāi gì sṳ̀ có̤ gĭ-chū, [[ngṳ̄-huák]] áng-ciéu hiêng-dâi [[Háng-ngṳ̄]] băh-uâ-ùng gì ùng-huák giĕ-cáik.
 
Téng ngṳ̄-ngiòng-hŏk gì huŏng-miêng lì gōng, Hiêng-dâi Biĕu-cūng Háng-ngṳ̄ sê [[Háng-ngṳ̄ Guăng-uâ]] gì siŏh cṳ̄ng [[huŏng-ngiòng]].
10,181

次編輯