「Ngā-diēng」調整以後𣍐蜀樣其地方

無編輯摘要
 
{{twinLAT|雅典}}
{{Infobox settlement
[[File:Athens Montage L.png|right|thumb|Ngā-diēng]]
|name = Ngā-diēng
|settlement_type = Siàng-chê
|native_name = {{lang|el|Αθήνα}}
|translit_lang1_type=
|translit_lang1_info=
|image_skyline = Athens Montage L.png
|image_caption =
|image_flag=
|flag_alt=
|image_seal =
|shield_alt=
|nickname=
|motto=
|image_map=
|map_alt=
|map_caption=
|pushpin_map = Greece
|pushpin_label_position=
|pushpin_map_alt=
|pushpin_map_caption=
|coordinates = {{coord|52|31|00|N|13|23|20|E|display=inline,title}}
|coor_pinpoint=
|coordinates_footnotes=
|subdivision_type = Guók-gă
|subdivision_name = {{flagcountry|Greece}}
|subdivision_type1=
|subdivision_name1=
|subdivision_type2 =
|subdivision_name2 =
|subdivision_type3=
|subdivision_name3=
|established_title =
|established_date =
|established_title1 =
|established_date1 =
|founder=
|named_for=
|seat_type=
|seat=
|government_footnotes=
|government_type =
|governing_body =
|leader_title =
|leader_name =
|unit_pref=
|area_magnitude=
|area_footnotes=
|area_total_km2 = 38.964
|area_total_sq_mi=
|area_land_km2=
|area_land_sq_mi=
|area_water_km2=
|area_water_sq_mi=
|area_water_percent=
|area_urban_km2=
|area_urban_sq_mi=
|area_metro_km2=
|area_metro_sq_mi=
|area_note=
|elevation_footnotes=
|elevation_m =
|elevation_ft=
|population_as_of = 2012
|population_total = 664046
|population_footnotes=
| population_density_km2 = auto
|population_note=
|timezone1 =
|utc_offset1 = +2
|timezone1_DST =
|utc_offset1_DST = +3
|postal_code_type =
|postal_code=
|area_code_type =
|area_code =
|website = {{URL|www.cityofathens.gr}}
|footnotes=
}}
'''Ngā-diēng''' (雅典<ref>{{cite book|title=Dictionary of the Foochow Dialect|edition=3|author=R. S. Maclay|author2=C. C. Baldwin|author3=S. H. Leger|year=1929|page=1322}}</ref>, {{lang-el|Αθήνα}}) sê [[Hĭ-lé-nà̤]] gì siū-dŭ. {{PAGENAME}} sê Hĭ-lé-nà̤ gì [[céng-dê]] dṳ̆ng-sĭng, iā sê Hĭ-lé-nà̤ gì lĭk-sṳ̄ ùng-huá miàng siàng, ô săng chiĕng gūi nièng gì lĭk-sṳ̄.