「Hók-ciŭ dê-tiék 1 hô̤ siáng」調整以後𣍐蜀樣其地方

無編輯摘要
{{twinLAT|福州地鐵1號線}}
'''Hók-ciŭ dê-tiék 1 hô̤ siáng''', bô hô̤ lā̤ '''Hók-ciŭ-chê gūi-dô gău-tŭng 1 hô̤ siáng''' (福州市軌道交通1號線), [[biĕu-sék-sáik]] sê „hâing-hók-è̤ng“ (幸福紅), sê [[Dṳ̆ng-huà Ìng-mìng Gê̤ṳng-huò-guók|Dṳ̆ng-guók]] [[Hók-gióng-sēng]] [[Hók-ciŭ-chê]] gì siŏh-dèu [[siàngHók-chêciŭ gūi-dô găutiék|dê-tŭngtiék]] siáng-lô, iâ sê Hók-gióng-sēng tàu siŏh-bĭh siàng-chê gūi-dô gău-tŭng hâung-mŭk, gì-dṳ̆ng 1 hô̤ siáng ék-gĭ nàng-dâung ([[Săng-chă-gă̤ Câng]] — [[Hók-ciŭ huōi-chiă-nàng-câng Câng]]) găk 2016 nièng 5 nguŏk 18 hô̤ kŭi-tŭng sé̤ṳ-ông-ìng, ék-gĭ báe̤k-dâung ([[Chiông-hŭng Câng]] — [[Siông-dìng Câng]]) 2017 nièng 1 nguŏk 6 hô̤ kŭi-tŭng sé̤ṳ-ông-ìng. Nê-gĭ siáng-lô ([[Ăng-bìng câng]] — [[Săng-gĕ̤ng-kāu Câng]]) gó găk gióng-siék, ê̤ṳ-gé 2020 nièng muōi kŭi-tŭng ông-ìng<ref name=":1">{{cite news|url=http://fj.qq.com/a/20160904/015463.htm#p=1 |title=榕开出5条地铁建设时间表 1号线明年全线试运营}}</ref><ref>{{cite news|url=http://fj.qq.com/a/20161225/008342.htm?pgv_ref=aio2015&ptlang=2052 |title=颜值爆表!福州地铁1号线金鱼主题车厢曝光}}</ref>.
==Chăng-kō̤ cṳ̆-lâiu==
{{reflist}}