「Dāi-cŭk」調整以後𣍐蜀樣其地方

無編輯摘要
~
 
'''Dāi-cŭk''' (傣族, [[Tai Lü Ngṳ̄]]: {{lang|khb|ᦺᦑᦟ}}, [[Tai Nüa Ngṳ̄]]: {{lang|tdd|ᥖᥭᥰ}}, [[Tái-guók-ngṳ̄]]: {{lang|th|ไทย}}) sê [[Dĕ̤ng-nàng-ā]] gì siŏh ciáh [[mìng-cŭk]], ciō-iéu sĕng-uăk diŏh [[Dṳ̆ng-guók]] gì [[Hùng-nàng]], gó ô [[Lō̤-uŏLaos]], [[Tái-guók]] gâe̤ng [[Miēng-diêng]] 3 guók. Dāi-cŭk iâ sê [[Dṳ̆ng-guók]] guăng-huŏng giĕ-dêng gì „[[Dṳ̆ng-huà Mìng-cŭk]]“ cĭ ék.
 
{{Dṳ̆ng-guók mìng-cŭk}}
{{Authority control}}
[[Category:Dṳ̆ng-guók mìng-cŭk]]