「Tatar-cŭk」調整以後𣍐蜀樣其地方

無編輯摘要
(Sĭng hiĕk: '''Tatar-cŭk''' (Tatar-ngṳ̄: Татарлар) sê ciō-iéu diŏh Ā-ciŭ dṳ̆ng-buô uăk-dông gì siŏh ciáh mìng-cŭk, sĕng-uăk diŏh Ngò̤-lò̤-sṳ̆...)
 
 
Tatar-cŭk gōng [[Tatar-ngṳ̄]].
 
{{Authority control}}
[[Category:Mìng-cŭk]]