「Uyghur-cŭk」調整以後𣍐蜀樣其地方

無編輯摘要
(Sĭng hiĕk: '''Uyghur-cŭk''' (Uyghur-ngṳ̄: {{lang|ug|ئۇيغۇر}}) hĕ̤k-ciā '''Mì-ngù-ī-cŭk''', sê Sĭng-giŏng gì siŏh ciáh mìng-cŭk, iâ sê Dṳ̆ng-guók guăn...)
 
 
'''Uyghur-cŭk''' ([[Uyghur-ngṳ̄]]: {{lang|-ug|ئۇيغۇر}}) hĕ̤k-ciā '''Mì-ngù-ī-cŭk''', sê [[Sĭng-giŏng]] gì siŏh ciáh mìng-cŭk, iâ sê [[Dṳ̆ng-guók]] guăng-huŏng giĕ-dêng gì „[[Dṳ̆ng-huà Mìng-cŭk]]“ cĭ ék.
 
Uyghur-cŭk gōng [[Uyghur-ngṳ̄]].
 
{{Dṳ̆ng-guók mìng-cŭk}}
{{Authority control}}
[[Category:Sĭng-giŏng]]
[[Category:Dṳ̆ng-guók mìng-cŭk]]