「Dài-uăng」調整以後𣍐蜀樣其地方

~
無編輯摘要
~
{{Ô-lī-kó̤}}
[[File:LocationTaiwan.svg|thumbnail|200px|Dài-uăng dê-dù|right]]
'''Dài-uăng''' ({{Siăng|Cdo Dài-uăng.ogg|臺灣}}, hĕ̤k-chiā tĕ̤k '''Dài-uàng'''; [[Mìng-nàng-uâ]]: ''Tâi-oân'') sê [[Tái-bìng-iòng]] gà̤-dēng gì 1 bĭh [[dō̤-sê̤ṳ]], găk [[Dṳ̆ng-huà Ìng-mìng Gê̤ṳng-huò-guók]] [[Hók-gióng Sēng]] dĕ̤ng-buô, sê [[Dṳ̆ng-huà Mìng-guók]] ciō-iéu gì guāng-hăk kṳ̆-mĭk. "'''''Dài-uăng'''''" buōng-lài găi-dŏng tĕ̤k có̤ "'''''Dài-uàng'''''", [[Háng-cê]] siā có̤ "臺員".
 
Gô-dā̤ [[Să̤-huŏng]] iâ giéu Dài-uăng có̤ "Formasa" (téng [[Buò-dò̤-ngà-ngṳ̄]] "Ilha„Ilha Formosa" lì gì, é-sé̤ṳ sê "mī-lâ̤ gì dō̤-sê̤ṳ"sê̤ṳ“).
 
== Lĭk-sṳ̄ ==
10,185

次編輯