「Nā-sák-lĕk」調整以後𣍐蜀樣其地方

無編輯摘要
(Nā-sák-lĕk ciā miàng Hók-ciŭ-uâ Sĭng-iók Sé̤ṳ-dù Hèng-diông 2:22 ô siā: Siông-dá̤ sāi Nā-sák-lĕk Ià-sŭ hèng miêu ê̤ṳng.)
 
{{Infobox settlement
'''Nā-sák-lĕk''' ([[Hĭ-báik-lài-ngṳ̄]]: נָצְרַת‎) sê [[Ī-sáik-liĕk]] báe̤k-buô gì siŏh ciáh [[siàng-chê]], iâ sê [[Ià-sŭ Gĭ-dók]] có̤-sá̤ dêu gì dê-huŏng.
|name = Nā-sák-lĕk
|native_name = {{lang|ar|النَّاصِرَة}}<br />{{lang|he|נָצְרַת}}
|translit_lang1_type=
|translit_lang1_info=
|image_skyline = Habsora from selezian.jpg
|image_caption =
|image_flag=
|flag_alt=
|image_seal = NAZARET COA.png
|shield_alt=
|nickname=
|motto=
|image_map=
|map_alt=
|map_caption=
|pushpin_map = Israel
|pushpin_label_position=
|pushpin_map_alt=
|pushpin_map_caption=
|coordinates = {{coord|32|42|07|N|35|18|12|E|display=inline,title}}
|coor_pinpoint=
|coordinates_footnotes=
|subdivision_type = Guók-gă
|subdivision_name = {{flagcountry|Israel}}
|subdivision_type1=
|subdivision_name1=
|subdivision_type2 = Kṳ̆
|subdivision_name2 = [[Báe̤k-buô-kṳ̆ (Ī-sáik-liĕk)|Báe̤k-buô-kṳ̆]]
|subdivision_type3=
|subdivision_name3=
|established_title =
|established_date =
|established_title1 =
|established_date1 =
|founder=
|named_for=
|seat_type=
|seat=
|government_footnotes=
|government_type =
|governing_body =
|leader_title =
|leader_name =
|unit_pref=
|area_magnitude=
|area_footnotes=
|area_total_km2 = 14.123
|area_total_sq_mi=
|area_land_km2=
|area_land_sq_mi=
|area_water_km2=
|area_water_sq_mi=
|area_water_percent=
|area_urban_km2=
|area_urban_sq_mi=
|area_metro_km2=
|area_metro_sq_mi=
|area_note=
|elevation_footnotes=
|elevation_m = 347
|elevation_ft=
|population_as_of = 2018
|population = 77064
|population_footnotes=
|population_demonym =
|population_note=
|timezone1 =
|utc_offset1 = +2
|timezone1_DST =
|utc_offset1_DST = +3
|postal_code_type =
|postal_code=
|area_code_type =
|area_code = +972
|website = {{URL|www.nazareth.muni.il}}
|footnotes=
}}
'''Nā-sák-lĕk''' ([[Hĭ拿撒勒, {{lang-báik-lài-ngṳ̄]]:‎he|נצרת‎}}, נָצְרַת‎{{lang-ar|الناصرة}}) sê [[Ī-sáik-liĕk]] báe̤k-buô gì siŏh ciáh [[siàng-chê]], iâ sê [[Ià-sŭ Gĭ-dók]] có̤-sá̤ dêu gì dê-huŏng.
 
{{Authority control}}
[[Category:Dê-lī]]
[[Category:Ī-sáik-liĕk]]
[[Category:siàng-chê]]