「Bangladesh」調整以後𣍐蜀樣其地方

~
Chṳ̄-siĕu 唐吉訶德的侍從 (Tō̤-lâung) gì 81311 hô̤ siŭ-gāi,標題故是Bangladesh,復伓是Mâing-gă-lăk,快勢除唻
~ (Chṳ̄-siĕu 唐吉訶德的侍從 (Tō̤-lâung) gì 81311 hô̤ siŭ-gāi,標題故是Bangladesh,復伓是Mâing-gă-lăk,快勢除唻)
 
|leader_name2 = [[Sheikh Hasina]]
}}
'''Bangladesh''', hĕ̤k-ciā '''Mâing-gă-lăk''' (孟加拉), sê [[Nàng Ā]] gì siŏh ciáh guók-gă.
{{Ā-ciŭ}}
{{authority control}}
10,152

次編輯