「Seoul」調整以後𣍐蜀樣其地方

無編輯摘要
{{Infobox Settlement
 
| name = Seoul Dĕk-biék-chê
[[File:Seoul SK.png|right|thumb|350px|]]
| official_name = {{lower|0.1em|{{nobold|{{lang|ko|서울특별시}}}}}}
| settlement_type = [[Dĕk-biék-chê]]
| translit_lang1 =  
| translit_lang1_type1 = [[Dièu-siēng-cê]]
| translit_lang1_info1 = {{lang|ko|서울특별시}}
| translit_lang1_type2 = [[Háng-cê]]
| translit_lang1_info2 = {{lang|ko|서울特別市}}
| translit_lang1_type3 = {{nowrap|[[Guók-ngṳ̄ Lò̤-mā-cê biēu-gé-huák|Guók-ngṳ̄ Lò̤-mā-cê]]}}
| translit_lang1_info3 = {{nowrap|Seoul Teukbyeolsi}}
| translit_lang1_type4 = {{nowrap|[[McCune-Reischauer]]}}
| translit_lang1_info4 = {{nowrap|Sŏul T'ŭkpyŏlsi}}
| image_skyline =Seoul City Montage.png
| image_caption =
| image_flag = Flag of Seoul.png
| flag_size =
| image_seal = Seal of Seoul, South Korea.svg
| seal_size =
|image_map = South Korea-Seoul.svg
| pushpin_map = South Korea
| pushpin_label_position = right
| pushpin_mapsize =
| pushpin_map_caption =
|subdivision_type = Guók-gă
|subdivision_name = {{flagcountry|South Korea}}
|leader_title =
|leader_name =
|area_total_km2 = 605.25
|area_land_km2 =
|area_water_km2 =
|population_total = 10421782
|population_density_km2 = 17219
|timezone =
|utc_offset =
|timezone_DST =
|utc_offset_DST =
|latd=37 |latm=34 |lats=08 |latNS=N
|longd=126 |longm=58 |longs=36 |longEW=E
|website = [http://seoul.go.kr/ seoul.go.kr]
}}
'''Seoul''' ({{lang-ko|서울}}) sê [[Dâi-hàng Mìng-guók]] gì siū-dŭ. Seoul sê Hàng-guók gì céng-dê dṳ̆ng-sĭng, iā sê Hàng-guók gì lĭk-sṳ̄ ùng-huá miàng siàng, ô săng chiĕng gūi nièng gì lĭk-sṳ̄