「Lièu-nìng」調整以後𣍐蜀樣其地方

無編輯摘要
 
{{Infobox settlement
{| border=1 align=right cellpadding=4 cellspacing=0 width=300 style="margin: 0 0 1em 1em; background: #f9f9f9; border: 1px #aaa solid; border-collapse: collapse; font-size: 95%;"
|+<font sizename ="+1">''' Lièu-nìng'''-sēng
| native_name = {{nobold|{{lang|zh|辽宁省}}}}
|-
| settlement_type = [[Sēng]]
| align="center" colspan=2 | [[File:China Liaoning.svg|200px]]
| translit_lang1 = Miàng-cê
|-
| translit_lang1_type = {{nobold|[[Pū-tŭng-uâ]]}}
| '''[[Siū-hū]]'''
| translit_lang1_info = {{transl|zh|Liáoníng Shěng}}
| [[Sīng-iòng]]
| translit_lang1_type1 =
|-
| translit_lang1_info1 =
| '''[[Miêng-cék]]'''
| translit_lang1_type2 =
| 148,000 km²
| translit_lang1_info2 =
|-
| translit_lang2 = Biék-chĭng
| '''[[Ìng-kēu]]'''
| translit_lang2_type = Gāng-chĭng
| 4,375 uâng
| translit_lang2_info = Lièu (遼)
|-
| translit_lang2_type1 =
| '''Ìng-gĭng [[GDP]]'''
| translit_lang2_info1 =
| ¥56693
| image_map = China Liaoning.svg
|-
| mapsize = 275px
| '''[[Mìng-cŭk]]'''
| map_alt = Lièu-nìng gì sū-câi.
| [[Háng-cŭk|Háng]] - 84%<br />[[Muāng-cŭk|Muāng]] - 13%<br />[[Dièu-siēng-cŭk|Dièu-siēng]] - 0.6%<br />[[Mùng-gū-cŭk|Mùng-gū]] - 2%<br />[[Huòi-cŭk|Huòi]] - 0.6%<br />
| map_caption = Lièu-nìng gì sū-câi.
|-
| coordinates = {{coord|41.1|N|122.3|E|type:adm1st|format=dms|display=it}}
|}
| named_for =
'''Lièu-nìng''' sê [[Dṳ̆ng-huà Ìng-mìng Gê̤ṳng-huò-guók]] gì siŏh ciáh sēng.
| seat_type = Siū-hū
| seat = [[Sīng-iòng]]
| seat1_type =
| seat1 =
| parts_type = Guāng-hăk
| parts_style = para
| p1 = 14 ciáh dê-ngék-chê
| p2 = 100 ciáh gâing
| p3 = 1511 ciáh déng
| leader_title =
| leader_name =
| leader_title1 =
| leader_name1 =
| area_footnotes =
| area_total_km2 = 145900
| area_rank =
| elevation_max_m = 1336
| elevation_max_point =
| elevation_max_ft =
| elevation_max_rank =
| elevation_min_m =
| elevation_min_point =
| elevation_min_ft =
| elevation_min_rank =
| population_footnotes =
| population_total = 43900000
| population_as_of = 2012
| population_rank =
| population_density_km2 = auto
| population_density_rank =
| demographics_type1 = Ìng-kēu gū-gié
| demographics1_footnotes = <!-- for references: use <ref> tags -->
| demographics1_title1 = Mìng-cŭk
| demographics1_info1 = [[Háng-cŭk|Háng]] - 84% <br /> [[Muāng-cŭk|Muāng]] - 13% <br /> [[DièuMùng-siēng-cŭk|Dièu-siēng]] - 0.62% <br /> [[Mùng-gūHuòi-cŭk|Mùng-gū]] - 20.6% <br /> [[HuòiDièu-siēng-cŭk|Huòi]] - 0.6% <br /> [[Sék-báh-cŭk]] – 0.3%
| demographics1_title2 = Ngṳ̄-ngiòng
| demographics1_info2 = [[Háng-ngṳ̄ Guăng-uâ]], [[Dièu-siēng-ngṳ̄]], [[Muāng-ngṳ̄]]
| iso_code = CN-LN
| website = {{url|http://www.ln.gov.cn}}
| footnotes =
|}}
'''Lièu-nìng''' (遼寧) sê [[Dṳ̆ng-huà Ìng-mìng Gê̤ṳng-huò-guók]] gì siŏh ciáh sēng.
 
== Lĭk-sṳ̄ ==
==Ùng-huá==
 
{{Buáng-nàng-hâ}}
{{Dṳ̆ng-huà Ìng-mìng Gê̤ṳng-huò-guók Hèng-céng-kṳ̆-uă}}
{{Authority control}}
{{Buáng-nàng-hâ}}
 
[[Category:Dṳ̆ng-guók]]
[[Category:Lièu-nìng| ]]