「Tṳ̀ng-kéng」調整以後𣍐蜀樣其地方

無編輯摘要
{{twinLAT|重慶}}
{{Infobox settlement
{| border=1 align=right cellpadding=4 cellspacing=0 width=300 style="margin: 0 0 1em 1em; background: #f9f9f9; border: 1px #aaa solid; border-collapse: collapse; font-size: 95%;"
|+<fontname size="+1">''' Tṳ̀ng-kéng'''-chê
|other_name =
|-
|native_name ={{nobold|{{lang|zh-hans|重庆市}}}}
| align="center" colspan=2 | [[File:China Chongqing.svg|280px]]
| translit_lang1 = Miàng-cê
|-
| translit_lang1_type = {{nobold|[[Pū-tŭng-uâ]]}}
| '''Hèng-céng-kṳ̆ lôi-biék'''
| translit_lang1_info = {{transl|zh|Chóngqìng}}
| Dĭk-hăk-chê
| translit_lang1_type1 = {{nobold|[[Sé̤ṳ-chiŏng-uâ]]}}
|-
| translit_lang1_info1 = Cong<sup>2</sup> qin<sup>4</sup>
| '''Gāng-chĭng'''
| translit_lang1_type2 =
| Ṳ̀ (渝)
| translit_lang1_info2 =
|-
| translit_lang2 = Biék-chĭng
| '''Miêng-cék'''
| translit_lang2_type = Gāng-chĭng
| 82,400 km²
| translit_lang2_info = Ṳ̀ (渝)
|-
| translit_lang2_type1 =
| '''Ìng-kēu'''
| translit_lang2_info1 =
| 28,846,170
|settlement_type = [[Dĭk-hăk-chê]]
|-
|total_type = Dĭk-hăk-chê
| '''Ìng-gĭng [[GDP]]'''
|image_skyline = Chongqing montage newest 2013.png
| ¥11,459
|image_caption =
|-
|image_seal=
| '''Chê-huă'''
|image_map = China Chongqing.svg
| Săng-dà-huă
|map_caption =Tṳ̀ng-kéng găk Dṳ̆ng-guók gì sū-câi.
|-
|subdivision_type = Country
|}
|subdivision_name = {{flag|China}}
|parts_type = Dĭk-hăk<br />&nbsp;- Gâing-ngék<br />&nbsp;- Déng-ngék
|parts = <br />25 ciáh kṳ̆, 13 ciáh gâing<br />1259 ciáh déng
|government_type =
|leader_title =
|leader_name =
|leader_title1 =
|leader_name1 =
|leader_title2 =
|leader_name2 =
|leader_title3 =
|leader_name3 =
|area_total_km2 = 82403
|area_land_km2 =
|area_water_km2 =
|area_footnotes =
| elevation_max_m = 1709.4
| elevation_m = 244
|elevation_footnotes =
|population_total = 30484300
|population_footnotes =
|population_as_of = 2016
|population_density_km2 = auto
|population_urban = 18384100
|population_density_urban_km2 = auto
|population_density_metro_km2 = auto
|population_metro_footnotes =
|population_blank1_title=Core districts
|population_blank1=8,518,000
|population_density_blank1_km2 = auto
|timezone =
|utc_offset = +8
|coordinates = {{coord|29|33|30|N|106|34|00|E|region:CN-50|display=it}}
|postal_code_type =
|postal_code = '''4000''' 00 – '''4099''' 00
|area_code = 23
|iso_code = [[ISO 3166-2:CN|CN-CQ]]
|website = {{url|cq.gov.cn}}
|}}
'''Tṳ̀ng-kéng''' (重慶, gó-dā̤ iâ tĕ̤k có̤ '''Dṳ̀ng-kéng''') sê [[Dṳ̆ng-huà Ìng-mìng Gê̤ṳng-huò-guók]] gì siŏh ciáh dĭk-hăk-chê.
 
 
{{Dṳ̆ng-huà Ìng-mìng Gê̤ṳng-huò-guók Hèng-céng-kṳ̆-uă}}
{{Authority control}}
[[Category:Dṳ̆ng-guók]]
[[Category:Tṳ̀ng-kéng| ]]
[[Category:Siàng-chê]]