「Hāi-nàng」調整以後𣍐蜀樣其地方

無編輯摘要
 
{{Infobox settlement
{| border=1 align=right cellpadding=4 cellspacing=0 width=300 style="margin: 0 0 1em 1em; background: #f9f9f9; border: 1px #aaa solid; border-collapse: collapse; font-size: 95%;"
|+<font sizename ="+1">''' Hāi-nàng'''-sēng
| native_name = {{nobold|{{lang|zh|海南省}}}}
|-
| settlement_type = [[Sēng]]
| align="center" colspan=2 | [[File:China_Hainan.svg|200px]]
| translit_lang1 = Miàng-cê
|-
| translit_lang1_type = {{nobold|[[Pū-tŭng-uâ]]}}
| '''[[Siū-hū]]'''
| translit_lang1_info = {{transl|zh|Hǎinán Shěng}}
| [[Hāi-kāu]]
| translit_lang1_type1 = {{nobold|[[Hāi-nàng-ngṳ̄]]}}
|-
| translit_lang1_info1 = Hái-nâm-séng
| '''[[Miêng-cék]]'''
| translit_lang1_type2 = {{nobold|[[Uŏk-ngṳ̄]]}}
| 244,000 km²
| translit_lang1_info2 = Hoi<sup>2</sup> Naam<sup>4</sup> Saang<sup>2</sup>
|-
| translit_lang2 = Biék-chĭng
| '''[[Ìng-kēu]]'''
| translit_lang2_type = Gāng-chĭng
| 845,000
| translit_lang2_info = Gìng (瓊)
|-
| translit_lang2_type1 =
| '''Ìng-gĭng [[GDP]]'''
| translit_lang2_info1 =
| ¥17,175
| image_map = China_Hainan.svg
|-
| mapsize = 290px
| '''[[Mìng-cŭk]]'''
| map_alt = Hāi-nàng gì sū-câi.
| [[Hāi-nàng-nè̤ng]]:<br />[[Háng-cŭk|Háng]] - 82.6%<br />
| map_caption = Hāi-nàng gì sū-câi.
|-
| coordinates = {{coord|19.2|N|109.7|E|type:adm1st|format=dms|display=it}}
|}
| named_for =
'''Hāi-nàng''' (海南), sê [[Dṳ̆ng-guók]] dĕ̤ng-nàng iòng-hāi gì [[sēng]].
| seat_type = Siū-hū
| seat = [[Hāi-kāu]]
| seat1_type =
| seat1 =
| parts_type = Guāng-hăk
| parts_style = para
| p1 = 4 ciáh dê-ngék-chê
| p2 = 20 ciáh gâing
| p3 = 218 ciáh déng
| leader_title =
| leader_name =
| leader_title1 =
| leader_name1 =
| area_footnotes =
| area_total_km2 = 35354
| area_rank =
| elevation_max_m = 1840
| elevation_max_point =
| elevation_max_ft =
| elevation_max_rank =
| elevation_min_m =
| elevation_min_point =
| elevation_min_ft =
| elevation_min_rank =
| population_footnotes =
| population_total = 9257600
| population_as_of = 2017
| population_rank =
| population_density_km2 = auto
| population_density_rank =
| demographics_type1 = Ìng-kēu gū-gié
| demographics1_footnotes = <!-- for references: use <ref> tags -->
| demographics1_title1 = Mìng-cŭk
| demographics1_info1 = [[Háng-cŭk]]: 82.6%<br />[[Là̤-cŭk]]: 15.84%<br />[[Mièu-cŭk]]: 0.82%<br />[[Cáung-cŭk]]: 0.67%
| demographics1_title2 = Ngṳ̄-ngiòng
| demographics1_info2 = [[Háng-ngṳ̄ Guăng-uâ]], [[Hāi-nàng-ngṳ̄]], [[Uŏk-ngṳ̄]], [[Là̤-ngṳ̄]]
| iso_code = CN-HI
| website = {{url|www.hi.gov.cn}}
| footnotes =
|}}
'''Hāi-nàng''' (海南), sê [[Dṳ̆ng-guók]] dĕ̤ng-nàng iòng-hāi gì [[sēng]].
 
== Lĭk-sṳ̄ ==
 
{{Dṳ̆ng-huà Ìng-mìng Gê̤ṳng-huò-guók Hèng-céng-kṳ̆-uă}}
{{Authority control}}
{{Buáng-nàng-hâ}}
 
[[Category:Dṳ̆ng-guók]]
[[Category:Hāi-nàng| ]]