「Ciék-gŏng」調整以後𣍐蜀樣其地方

無編輯摘要
{{twinLAT|浙江}}
{{Infobox settlement
{| border=1 align=right cellpadding=4 cellspacing=0 width=300 style="margin: 0 0 1em 1em; background: #f9f9f9; border: 1px #aaa solid; border-collapse: collapse; font-size: 95%;"
<!-- See Template:Infobox settlement for additional fields and descriptions -->
|+<font size="+1">'''Ciék-gŏng'''
| name = Ciék-gŏng-sēng
|-
| native_name = {{nobold|{{lang|zh|浙江省}}}}
| align="center" colspan=2 | [[File:China Zhejiang.svg|200px]]
| settlement_type = [[Sēng]]
|-
| translit_lang1 = Miàng-cê
| '''[[Siū-hū]]'''
| translit_lang1_type = {{nobold|Pū-tŭng-uâ}}
| [[Hòng-ciŭ]]
| translit_lang1_info = ({{transl|zh|Zhèjiāng Shěng}}
|-
| translit_lang1_type1 = {{nobold|[[Ngù-ngṳ̄]]}}
| '''[[Miêng-cék]]'''
| translit_lang1_info1 = Tsehkaon San
| 104,141 km²
| translit_lang1_type2 =
|-
| translit_lang1_info2 =
| '''[[Ìng-kēu]]'''
| translit_lang2 = Gāng-chĭng
| 5477 uâng
| translit_lang2_type =
|-
| translit_lang2_info = Ciék (浙)
| '''Ìng-gĭng [[GDP]]'''
| translit_lang2_type1 =
| ¥6,8651
| translit_lang2_info1 =
|-
| image_skyline =
| '''[[Mìng-cŭk]]'''
| image_alt =
| [[Háng-cŭk|Háng]] - 99.14%<br />[[Siă-cŭk|Siă]] - 0.37%<br />
| image_caption =
|-
| image_map = China Zhejiang.svg
|}
| mapsize = 275px
| map_alt = Ciék-gŏng gì sū-câi
| map_caption = Ciék-gŏng gì sū-câi
| coordinates = {{coord|29.2|N|120.5|E|type:adm1st_region:CN-33|format=dms|display=it}}
| named_for =
| seat_type = Siū-hū
| seat = [[Hòng-ciŭ]]
| seat1_type =
| seat1 =
| parts_type = Divisions
| parts_style = para
| p1 = 11 [[Prefectures of China|prefectures]]
| p2 = 90 [[Counties of China|counties]]
| p3 = 1570 [[Townships of China|townships]]
| leader_title =
| leader_name =
| leader_title1 =
| leader_name1 =
| area_footnotes =
| area_total_km2 = 101800
| area_rank =
| elevation_max_m = 1929
| elevation_max_point =
| elevation_max_ft =
| elevation_max_rank =
| elevation_min_m =
| elevation_min_point =
| elevation_min_ft =
| elevation_min_rank =
| population_footnotes =
| population_total = 57,370,000
| population_as_of = 2018
| population_rank =
| population_density_km2 = auto
| population_density_rank =
| demographics_type1 = Ìng-kēu tūng-gié
| demographics1_footnotes = <!-- for references: use <ref> tags -->
| demographics1_title1 = Mìng-cŭk
| demographics1_info1 = [[Háng-cŭk|Háng]] -: 99.142% <br /> [[Siă-cŭk|Siă]] -: 0.374%<br />
| demographics1_title2 = Ngṳ̄-ngiòng
| demographics1_info2 = [[Ngù-ngṳ̄]], [[Hŭi-ngṳ̄]], [[Háng-ngṳ̄ Guăng-uâ]], [[Mìng-nàng-ngṳ̄]]
| iso_code = CN-ZJ
| website = {{url|http://www.zj.gov.cn}}
| footnotes =
| official_name =
|}}
'''Ciék-gŏng-sēng''' (浙江省) sê [[Dṳ̆ng-huà Ìng-mìng Gê̤ṳng-huò-guók]] gì siŏh ciáh sēng.
 
==Ùng-huá==
 
 
{{Buáng-nàng-hâ}}
{{Dṳ̆ng-huà Ìng-mìng Gê̤ṳng-huò-guók Hèng-céng-kṳ̆}}
{{Authority control}}
{{Buáng-nàng-hâ}}
 
[[Category:Dṳ̆ng-guók]]
[[Category:Ciék-gŏng| ]]